№4 жалпы білім беретін орта мектеп
0
Нормативтік құқықтық құжаттар
  • «Білім туралы» ҚР 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы ;
  • «ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары» ;
  • «2020-2021  оқу жылына арналған Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін мектептерінде оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы» әдістемелік нұсқау хат;